Ο ρόλος τους

Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές

Μεσολαβούν ανάμεσα σε άτομα ή/και ομάδες με διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις και πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μεταξύ τους ισότιμη επικοινωνία και να διευκολύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση.

Το Έργο της Διαπολιτισμικής Διαμεσολάβησης

  • Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης
  • Μητρώο Πιστοποιημένων Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

Προκηρύξεις

Δείτε όλες τις προκηρύξεις εδώ
Η φράση «Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής» αναφέρεται και στα δύο φύλα.
Το αρσενικό γραμματικό γένος χρησιμοποιείται για καθαρά πρακτικούς λόγους.
el